តែ​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា គុណ​របស់​អញ​ល្មម​ដល់​ឯង​ហើយ ដ្បិត​កំឡាំង​អញ​បាន​ពេញ​ខ្នាត ដោយ​សេចក្តី​កំសោយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ស៊ូ​អួត​ពី​សេចក្តី​កំសោយ​របស់​ខ្ញុំ ដោយ​អំណរ​ជា​ខ្លាំង ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សណ្ឋិត​នៅ​នឹង​ខ្ញុំ។ ២កូរិនថូស ១២ៈ៩

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Church Planting Institute (CPI) overlaps with Project Philip because it is a natural step for a Philip to become a church planter. The Project Philip program is designed to help local churches grow by training members to be evangelist-disciple-makers in their own local area.

Church Planter training just sends them a little further a field in to a town or village where there is no church. In essence, it involves helping local congregations start “daughter” churches (“home missions”). This strategy is also called saturation church planting. The idea is to disciple whole nation (DAWN) by planting a church in every village, town, or city neighborhood. The Bible League Cambodia trains almost 300 church planters every year. 

Church Planter training also overlaps with Project Philip because the two levels of Project Philip, evangelism and discipleship, are the first two steps in Church Planting. The CPI training is practical (focusing of skills) rater than academic/theological. It equips workers with five essential skills (Evangelism, Disciple-making, Membership, Developing new leaders, and Worship). Church Planters use the Project Philip tools and training (Bible study booklets) to accomplish the first two stages of their church planting. 

We recruit donor partners to support the Church Planter Training ministry. Some donors support individual church planters and receive reports of the church planter’s progress. Other donors support an entire class of church planters called a Church Planting Center (CPC)

137207
TodayToday36
YesterdayYesterday41
This WeekThis Week168
This MonthThis Month227
All DaysAll Days137207
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.