ឯ​អណ្តាត​ដ៏​លំហើយ នោះ​ជា​ដើម​ឈើ​នៃ​ជីវិត តែ​បើ​មាន​សេចក្តី​វៀច​វិញ នោះ​នាំ​ឲ្យ​វិញ្ញាណ​បាក់​បែក​ទៅ។ សុភាសិត ១៥ៈ៤
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. (Proverbs 15:4)…

Read more: Proverbs 15:4

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 06-Joshua

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 05-Deuteronomy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ដោយសារសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្ពុជា ជាអ្នកផលិតព្រះគម្ពីរសិក្សារដែលមានខពន្យល់នេះឡើង

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលនូវព្រះគម្ពីរថ្មីៗជានិច្ច ដោយមានការកែរសម្រួលនូវកំហុសឆ្គង។ 

លោកុប្បត្តិ ម៉ាថាយ
និក្ខមនំ ម៉ាកុស
លេវីវិន័យ លូកា
ជនគណនា យ៉ូហាន
ចោទិយកថា កិច្ចការ
យ៉ូស្វេ រ៉ូម
ពួក​ចៅហ្វាយ កូរិនថូសទី ១
នាង​រស់ កូរិនថូសទី ២
សាំយូអែល ទី ១ កាឡាទី
សាំយូអែល ទី ២ អេភេសូ
ពង្សាវតារក្សត្រ ទី ១ ភីលីព
ពង្សាវតារក្សត្រ ទី ២ កូឡូស
របាក្សត្រ ទី ១ ថែស្សាឡូនីច​ទី​ ១
របាក្សត្រ ទី ២ ថែស្សាឡូនីច​ទី​ ២
អែសរ៉ា ធីម៉ូថេ​ទី​ ១
នេហេមា ធីម៉ូថេ​ទី​ ២
នាង​អេសធើរ ទីតុស
យ៉ូប ភីលេម៉ូន
ទំនុកដំកើង ហេព្រើរ
សុភាសិត យ៉ាកុប
សាស្តា ពេត្រុស​ទី​ ១
បទ​ចំរៀង​សាឡូម៉ូន ពេត្រុស​ទី​ ២
អេសាយ យ៉ូហាន​ទី​ ១
យេរេមា យ៉ូហាន​ទី​ ២
បរិទេវ យ៉ូហាន​ទី​ ៣
អេសេគាល យូដាស
ដានីយ៉ែល វិវរណៈ
ហូសេ  
យ៉ូអែល  
អេម៉ុស  
អូបាឌា  
យ៉ូណាស  
មីកា  
ណាហ៊ុម  
ហាបាគុក  
សេផានា  
ហាកាយ  
សាការី  
ម៉ាឡាគី  

 

ការវិវឌ្ឍន៍នៃព្រះសិក្សារដោយមានខពន្យល់

១. បោះពុម្ពលើកទីមួយនៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ចំនួន ៥០០០ក

 

Read more: Bible Studying

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 04-Numbers

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Christian workers around the world suffer due to persecution, accident or diseases that can leave them in poverty and unable to take the message of the Gospel to unreached villages. Many times these workers live in environments that have inadequate medical care. The lack of funding for medical treatment or medicines may cause them to suffer or even die from treatable injuries or illness. Reach A Village hears about these needs, but has little funding available for such situations. You can help with donations to use in these critical medical emergencies that Christian workers and leaders may face while carrying out evangelism and discipleship and starting churches. They rely on the Lord and are committed to spreading His Kingdom, let's do our part as compassionate fellow believers to provide help in times of crisis.…

Read more: Helping Wounded Workers

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 03-Leviticus

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


"Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit, and he said, ‘O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way.'" Luke 10:21

Many of us will celebrate Thanksgiving by having a big family gathering and special dinner. We may even go around the table and ask people what they are…

Read more: Amazed and Rejoicing!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 02-Exodus

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

"ផ្លូវទៅឋានសួគ៌ !"
តើតាមច្រកទ្វារតូចចង្អៀតទេ?
តើមានផ្លូវច្រើនជាងមួយសម្រាប់ឋានសួគ៌ទេ?
យោងតាមការស្ទង់មតិប្រជាជនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនជឿថាមាន។ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថា សព្វថ្ងៃនេះមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ ដែលព្រះយេស៊ូវម្ចាស់សករាជនៃឆ្នាំ2019 នឹងបន្តឆ្នាំនេះទៅមុខទៀតដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានឱកាសចូលទៅនៅស្ថានស្លគ៌ដែរ មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2។

ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានតែមួយគត់ដែលទាក់ទងនឹងរបៀបដើម្បីទទួលបានសេចក្តីប្រោសលោះអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ព្រះមិនមែនតាម គំនិតរបស់មនុស្សទេ។ យើងត្រូវពឹងផ្អែក ផ្លូវរបស់ទ្រង់ “ផ្លូវ” គឺជបង្ហាញាសំរាប់ពួកគ្រីស្ទានសម័យដើមបានដើររហូតមក។ ពេលនោះគឺជា“ ផ្លូវ” ហើយ“ ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៍” ឥឡូវនេះ។

ចំពោះជំនឿគ្រីស្ទានគឺពឹងផ្អែកលើ “ផែនការនៃសេចក្តីប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ” ដែលងាយស្រួល ផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះត្រូវតែត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើលោក ៕ ប៉ុន្តែសម្រាប់ អ្នកដែលធ្វើតាមការបង្រៀនខុសនឹងមិនជឿតាម នោះនឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងនរកជាក់ជាមិនខាន ។

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបាន ប្រាប់យើងថាផ្លូវតែមួយគត់ទៅស្ថានសួគ៌គឺតាមរយៈអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងបានសម្រេចអស់ហើយ។

«ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម៉្លេះបានជាទ្រង់ជាទ្រង់យាងចុះមកផែនដី ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច» (យ៉ូហាន ៣:១៦)

គ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលការសង្គ្រោះបានឡើយពីព្រោះគ្មានឈ្មោះណាផ្សេងទៀតនៅក្រោមមេឃដែលបានផ្ដល់ដល់មនុស្សដែលយើងត្រូវបានសង្គ្រោះនោះទេ(គឺមានតែឈ្មោះព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់)
កិច្ចការ ៤:១២

ព្រះយេស៊ូវ មានព្រះបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតនិងជាជីវិត។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ស្ថានសួគ៍បានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ។
(យ៉ូហាន ១៤: ៥-៧)

-ផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវតែ១គត់

ផ្អែកលើបទគម្ពីរខាងលើផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌អាចរកបានតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះ។

ព្រះយេស៊ូវ មានព្រះបន្ទូលថា៖ «ចូរនាំគ្នាចូលតាមទ្វារចង្អៀតដ្បិតទ្វារដែលនាំទៅរកសេចក្ដីវិនាសអន្ដរាយធំណាស់ហើយផ្លូវទៅរកសេចកី្ដវិនាសក៏ទូលាយដែរមានមនុស្សជាច្រើនចូលតាមទ្វារនោះដែរ។
(ម៉ាថាយ ៧:១៣) ៕

-មានតែផ្លូវមួយទៅកាន់ឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះគឺព្រះយេស៊ូវ

យោងទៅតាមបទគម្ពីរមនុស្សជាតិកើតមកបែកចេញពីព្រះប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់មធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ការបែកគ្នានេះ។ នោះគឺដោយជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាង។

-ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ គឺតាមរយៈជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដែលជាទ្វារតូច និងផ្លូវតូច។

ពេត្រុសបាននិយាយថា អនុញ្ញាតឱ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្លាយជា“ ... ជាពន្លឺដែលចាំងនៅក្នុងទីងងឹតរហូតដល់ថ្ងៃរះនិងផ្កាយព្រឹករះឡើងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នក” ។ (ពេត្រុសទី ២ ១:១៩)

រៀនស្វែងរកបទគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកជឿលើអ្វីដែលអ្នករកឃើញ។ ពឹងផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ វានឹងបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកនៅស្ថានបរមសុខ(ស្ថានសួគ៌)។

------
បទគម្ពីរដែលទាក់ទង

នៅក្នុងការឆ្លើយតបព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថា“ ខ្ញុំប្រាប់អ្នកការពិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចឃើញនគរព្រះបានទេលើកលែងតែគាត់បានកើតជាថ្មី (យ៉ូហាន ៣: ៣)

អ្នកណាជឿលើព្រះអង្គមិនត្រូវទទួលទោសទេរីឯអ្នកមិនជឿបានទទួលទោសរួចស្រេចទៅហើយព្រោះគេពុំបានជឿលើព្រះនាមព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ (យ៉ូហាន ៣:១៨)

នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកយ៉ូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមករកគាត់ហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «មើលហ្ន,! លោកនេះហើយជាកូនចៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបចេញពីមនុស្សលោក! (យ៉ូហាន ១:២៩) ខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកនេះពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែន»។ (យ៉ូហាន ១:៣៤)

ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមយើង គឺព្រះអង្គបានចាត់ព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គអោយយាងមកក្នុងលោកនេះដើម្បីអោយយើងមានជីវិតរស់ដោយសារព្រះអង្គ។
(១ យ៉ូនហាន ៤:៩)

ដូចជាកូនមនុស្សមិនបានមកត្រូវបានគេបម្រើនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបម្រើនិងដើម្បីឱ្យជីវិតរបស់គាត់ជាតម្លៃលោះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ (ម៉ាថាយ ២០:២៨)

ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមត្រង់ថាអ្នកណាមិនព្រមទទួលព្រះរាជ្យព្រះជាម្ចាស់ដូចក្មេងតូចមួយទេអ្នកនោះមិនអាចចូលក្នុងព្រះរាជ្យព្រះអង្គបានឡើយ (លូកា ១៨:១៧)

នាយទាហានរ៉ូមុំាងនិងពួកទាហានដែលនៅយាមព្រះយេស៊ូវបានឃើញផែនដីរញ្ជួយនិងហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមានដូច្នេះគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយស្រែកឡើងថា៖ «ព្រះអង្គពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែន! »។ (ម៉ាថាយ ២៧:៥៤)

ពេលម្ចាស់ផ្ទះក្រោកឡើងហើយបិទទ្វារជិតអ្នកនឹងគោះទ្វារហើយអង្វរថា "ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកទ្វារអោយយើងខ្ញុំផង" ។ ម្ចាស់ផ្ទះនឹងតបវិញថា "ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមកពីណាទេ!" ។ (លូកា ១៣:២៥)

ដូច្នេះដោយហេតុថាយើងមានមហាបូជាចារ្យដ៏ពូកែម្នាក់ដែលបានឡើងទៅស្ថានបរមសុខគឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវកាន់ជំហររឹងមាំចំពោះជំនឿដែលយើងប្រកាសនេះ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកបានរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះគ្រីស្ទហើយតាំងចិត្តលើអ្វីដែលនៅខាងលើជាកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅខាងស្តាំព្រះ។ (កូឡូស ៣:១)

ពួកគេកំពុងសំឡឹងមើលទៅលើមេឃនៅពេលដែលទ្រង់យាងទៅស្រាប់តែមានបុរសពីរនាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅក្បែរពួកគេ។ អ្នកទាំងនោះពោលថា៖ «អ្នកស្រុកកាលីឡេអើយ! ហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នករាល់គ្នាឈរសំឡឹងមើលទៅលើមេឃដូច្នេះ?
ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់បានលើកពីកណ្ដាលចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅស្ថានបរមសុខនឹងយាងត្រឡប់មកវិញដូចអ្នករាល់គ្នាបានឃើញព្រះអង្គយាងឡើងទៅស្ថានបរមសុខដែរ»។ (កិច្ចការ ១:១០)

បណ្ឌិតទស្សនៈវិជ្ជាគ្រីស្ទាន
By:Rev.Dr.Uong Vibol…

Read more: ផ្លូវទៅឋានសួគ៌

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 01-Genisis

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

តើសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិតគ្រប់រូបរស់នៅលោកីយ៍នេះ !? បើអស់លោកអ្នកចង់បាននូវសន្តិភាពនេះសូមអាន

ជំហ៊ានទាំង ៤ ដូចខាងក្រោម:

ជំហានទី ១ : គោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវ សម្រាប់សន្តិភាព និងជីវិតព្រះស្រឡាញ់អស់លោកអ្នក ហើយចង់អោយអស់លោកអ្នក ជួបតែនិងសន្តិភាព និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចគ្រប់ៗគ្នា។

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖ "យើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះអម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង" ។

- រ៉ូម ៥: ១

«ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម៉្លេះបានជាយាងមកផែនដីរបស់ទ្រង់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់រូប ដូច្នេះអ្នកណាដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយ គឺទ្រង់ឲគេមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចវិញ»។

- យ៉ូហាន ៣:១៦

តើមានអ្វីរារាំងយើងម្នាក់ៗមិនឱ្យទទួលបាននូវសន្តិភាពពិតសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នក ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រគល់ឲមនុស្សលោកគ្រប់ៗរូប ?

ជំហានទី ២ បញ្ហារបស់មនុស្ស៖ ការជ្រើសរីសផ្លូវខុស ព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកឱ្យមានរូបរាងកាយមានភាពដូចជាព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវ) ព្រះទ្រង់បានផ្តល់ឱ្យយើងដែលជាកូនទ្រង់ នូវឆន្ទៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ នៃការជ្រើសរើស និងការសម្រេចចិត្ដ ពេលនោះមនុស្សដើមរបស់យើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសមិនដើរតាម និងការស្តាប់បង្គាប់របស់ព្រះអម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតាដែលបានបង្កើតខ្លួន ហើយទៅជា ធ្វើការជ្រើសរីសដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅវិញ៕ នេះការបែកឬដាច់ចេញរបស់មនុស្សលោកយើងអំពីព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ)

ជាអ្នកបង្កើតយើងមកឲរស់ដោយសេចក្ដីសុចរិកលើភពផែនដែនដីទាំងមូលនេះ ៕

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖

«ត្បិតមនុស្សទាំងអស់មានបាប ហើយបន្តធ្វើបាបដែលជាហេតុ ខ្វះមិនដល់សិរីល្អនៃព្រះអាទិករបានបង្កើកមនុស្សមក»។

- រ៉ូម ៣:២៣

«សម្រាប់ លទ្ធផលកម្មនៃអំពើបាបនោះ គឺសេចក្ដីស្លាប់ រីឯអំណោយទានរបស់ព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវ)វិញនោះគឺជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើង។

- រ៉ូម ៦:២៣

មនុស្សលោកយើងបានខិតខំប្រឹងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយនានាក្នុងការកផ្លូវ ផ្សារភ្ជាប់ ឬធ្វើដំណើរវិលបែរទៅឯព្រះយេស៊ូវ (ព្រះអាទិករ)វិញ៕

ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖

មានផ្លូវមួយគត់ដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវ

ប៉ុន្តែផ្លូវផ្សេងទៀតនោះនៅទីបំផុតវានាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់” ។

- សុភាសិត ១៤:១២

ប៉ុន្តែអំពើទុច្ចរិតរបស់មនុស្សលោក បានធ្វើអោយមនុស្សលោកយើង ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអាទិករដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកយើងមក ។ អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកយើង បានបាំងព្រះភ័ក្ត្រព្រះអាទិករ

(ព្រះយេស៊ូវ)និងមនុស្សលោកយើង ហើយមនុស្សលោកយើង…

Read more: មេរៀន សម្រាប់ផ្សាយដំណឹង

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dear Ministry Friends and Co-Workers in Christ,

I am sad to report that our dear friend and Cambodia Ministry Director Pastor Uong Vibol died from lung cancer on Feb. 28. Yet, while we mourn this great loss, we know that he is now rejoicing in heaven with his precious Lord, and has no doubt heard Him say, “Well done thou good and faithful servant!”

For over 20 years, Pastor Vibol made it his mission to spread the Gospel to…

Read more: A Remarkable Legacy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Proverbs 11:20
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.

What a difference! Some men are an abomination to God, and others are His delight. This drastic difference in how God views men is severe. How does the Most High look at you? Does He despise you for your rebellious and stubborn heart? Or does He rejoice in you for your righteous actions? The consequences here…

Read more: Proverbs 11:20

  
Joomla forms builder by JoomlaShine
152569
TodayToday2
YesterdayYesterday62
This WeekThis Week68
This MonthThis Month962
All DaysAll Days152569
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.