ដូច្នេះ ចូរ​មាន​ចិត្ត​ញ័រ​ចុះ តែ​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បាប​ឡើយ ចូរ​រំពឹង​គិត​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត ក្នុង​កាល​ដែល​ដេក​លើ​ដំណេក ហើយ​នៅ​ស្ងៀម​ចុះ។ ទំនុកដំកើង ៤ៈ៤

Tremble and do not sin; when you are on your beds, search your hearts and be silent. (Psalm 4:4)…

Read more: Psalm 4:4

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 32-Jonah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 31-Obadiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 25-Lamentations

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 30-Amos

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 24-Jeremiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 29-Joel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 23-Isaiah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 28-Hosea

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 22-Song-of-Solomon

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 27-Daniel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 21-Ecclesiastes

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 26-Ezekiel

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 20-Proverbs

  
Joomla forms builder by JoomlaShine
152569
TodayToday2
YesterdayYesterday62
This WeekThis Week68
This MonthThis Month962
All DaysAll Days152569
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.