យ៉ាង​នោះ សេចក្តី​សុខ​សាន្ត​របស់​ព្រះ ដែល​ហួស​លើស​ពី​អស់​ទាំង​គំនិត និង​ជួយ​ការពារ​ចិត្ត ហើយ​និង​គំនិត​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ ភីលីព ៤ៈ៧

And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. (Philippians 4:7)…

Read more: Philippians 4:7

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 45-Romans

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 44-Acts

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 38-Zechariah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 43-John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 37-Haggai

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 42-Luke

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 36-Zephaniah

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 41-Mark

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 35-Habakkuk

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 40-Matthew

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 34-Nahum

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 39-Malachi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 33-Micah

  
Joomla forms builder by JoomlaShine
152568
TodayToday1
YesterdayYesterday62
This WeekThis Week67
This MonthThis Month961
All DaysAll Days152568
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.