ហើយ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​មែនទែន ក្រែង​មាន​អ្នក​ណា​ខ្វះ​ខាង​ឯ​ព្រះគុណ​នៃ​ព្រះ ហើយ​មាន​ឫស​ជូរ​ចត់​ណា​ពន្លក​ឡើង នាំ​ឲ្យ​ទំនាស់​ចិត្ត រួច​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ស្មោកគ្រោក ដោយសារ​សេចក្តី​នោះ។ ហេព្រើរ ១២ៈ១៥

See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. (Hebrews 12:15)…

Read more: Hebrews 12:15

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 55-II_Timothy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 54-I_Timothy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 48-Galatians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 53-II_Thessalonians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 47-II_Corinthians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 52-I_Thessalonians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 46-I_Corinthians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 51-Colossians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 45-Romans

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 50-Philippians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 44-Acts

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: Ephesians

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 43-John

  
146159
TodayToday14
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week276
This MonthThis Month1425
All DaysAll Days146159
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.