កាល​ខ្ញុំ​បាន​ដោះ​សារ​ជា​មុន​ដំបូង នោះ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ឈរ​ជា​មួយ​នឹង​ខ្ញុំ​សោះ គេ​លះ​ចោល​ខ្ញុំ​ទាំង​អស់​គ្នា តែ​សូម​កុំ​ឲ្យ​ព្រះ​រាប់​សេចក្តី​នោះ ជា​ទោស​ដល់​គេ​ឡើយ។ ២ធីម៉ូថេ ៤ៈ១៦

At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. (2Timothy 4:16)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

We empower them by building up their capacity, so that their knowledge, attitude and skills are developed, in order to help them lead a meaningful life. By God’s grace we are able to see the impact of God’s Word on their lives. When they listen to stories from the Bible, they develop some hope for their own lives now. We prioritize children because they are more open and receptive to the Gospel. The coming of the Gospel to their villages brings hope and salvation to their families and often ushers in improvements in educational opportunity, health care and community development. Children benefit in every aspect of their lives when Christ transforms their environment.

Praise God for the impact that Project Philip resources are having among children. Pray that Sunday School classes using Bible League resources will see more children coming to Jesus as they share the Good News.

  
142311
TodayToday38
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week44
This MonthThis Month1189
All DaysAll Days142311
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.