តែ​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​មក​ខ្ញុំ​ថា គុណ​របស់​អញ​ល្មម​ដល់​ឯង​ហើយ ដ្បិត​កំឡាំង​អញ​បាន​ពេញ​ខ្នាត ដោយ​សេចក្តី​កំសោយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ស៊ូ​អួត​ពី​សេចក្តី​កំសោយ​របស់​ខ្ញុំ ដោយ​អំណរ​ជា​ខ្លាំង ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះចេស្តា​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សណ្ឋិត​នៅ​នឹង​ខ្ញុំ។ ២កូរិនថូស ១២ៈ៩

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

The Bible League ministry had a ministry on 25.06.2015 at Takeu province. Here it is a picture of a couple Mr.Phun Ban & Mrs.Sun Saat in Khla Krohum village. These couple became christian in the year of 2010. It is very pleasant to hear the testemony of how they become a christian couple. One day while Mr. Phun Ban was walking on his way to home, he heard a pastor talking about the living God. So, he was surprised and feel like to hear more clear. He listen and listen and became to realise that the words of God are alive. So, he think that the God that christian are worshipping is a living God. His heart got melted like an ice not by the sun but by the pastor message. The momentous word that turned his life into a christian is that Jesus came down on the earth to give his life to the people to pardon the sin of men. Not only that, he was convinced that Jesus came to help the people of the world. He thought and believed that the christian is a religion who love to help people and do good things for the community. So he was convinced by the pastor msssage and he immediately want to become into a christian. His wife did not want to become into a christian but by seeing his husband new life she too believed that the God that her husband worshipping is a true and living God. Now, Mr.Phun Ban was aiming to share and preach the love of God to the people in his village. He also aimed to do good things for the community and to love the people

  
149325
TodayToday66
YesterdayYesterday89
This WeekThis Week467
This MonthThis Month450
All DaysAll Days149325
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.