ដ្បិត​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​ទ្រង់​នៅ​តែ​ដដែល គឺ​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្ងៃ​នេះ ហើយ​ទៅ​ដល់​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​ត​ទៅ។ ហេព្រើរ ១៣ៈ៨

Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.​ Hebrews 13:8

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

The Bible League ministry had a ministry on 25.06.2015 at Takeu province. Here it is a picture of a couple Mr.Phun Ban & Mrs.Sun Saat in Khla Krohum village. These couple became christian in the year of 2010. It is very pleasant to hear the testemony of how they become a christian couple. One day while Mr. Phun Ban was walking on his way to home, he heard a pastor talking about the living God. So, he was surprised and feel like to hear more clear. He listen and listen and became to realise that the words of God are alive. So, he think that the God that christian are worshipping is a living God. His heart got melted like an ice not by the sun but by the pastor message. The momentous word that turned his life into a christian is that Jesus came down on the earth to give his life to the people to pardon the sin of men. Not only that, he was convinced that Jesus came to help the people of the world. He thought and believed that the christian is a religion who love to help people and do good things for the community. So he was convinced by the pastor msssage and he immediately want to become into a christian. His wife did not want to become into a christian but by seeing his husband new life she too believed that the God that her husband worshipping is a true and living God. Now, Mr.Phun Ban was aiming to share and preach the love of God to the people in his village. He also aimed to do good things for the community and to love the people

  
142310
TodayToday37
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week43
This MonthThis Month1188
All DaysAll Days142310
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.