តែ​បើសិន​ជា​ឯង​រាល់​គ្នា​មិន​គាប់​ចិត្ត​នឹង​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា​ទេ នោះ​ចូរ​រើស​យក​ព្រះ​ណា ដែល​ឯង​ចង់​គោរព​ប្រតិបត្តិ​តាម​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ចុះ ទោះ​បើ​ជា​ព្រះ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​ពួក​ឰយុកោ​ឯង​បាន​គោរព​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ខាង​នាយ​ទន្លេ ឬ​អស់​ទាំង​ព្រះ​របស់​សាសន៍​អាម៉ូរី​នេះ ដែល​ឯង​រាល់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​គេ​ក្តី តែ​ឯ​អញ និង​ពួក​គ្រួ​អញ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​នឹង​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ យ៉ូស្វេ ២៤ៈ១៥

And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.…

Read more: Joshua 24:15

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

According to God's called to the Great Commission to be accomplished. In March, we have tried our best to facilitate and expand the movement of church planting.  We would like to invite you to discover what we do? How many people receive baptism lately?  

Please continue to pray for us, so that we can mobilize and train church planting team to reach, the left 8000 villages throughout Cambodia.  Jesus Christ bless you.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KEC is one of our branches church located in Kompong commune, Kirivong District, Takeo province Cambodia. Once again, we are KEC Committee rejoice and grateful for donors in help many poor family, as we are expecting that all of you who wish to participate in this outreach program will be rejoice together. We would like to invite you to visit and tour with us, we will take you to the most needed family, many people has accepted Christ through contribution. Furthermore, Regarding and God bless you all. Please! check out further below.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vision into Actions

19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” Matthew 28:19-20

Over 14 million people nationwide are still waiting to hear the Gospel, and will con- tinue to wait, unless we change the status quo. The pandemic has dragged on and on; however, the number of us feeling weak, burdened, and discouraged has swelled, and the cheerful and hope-filled have be- gun to feel more like the exceptions- especially in the increasingly cynical soci- ety of negative news cycles. Fortunately, the pandemic is not a total barrier for us to move and share the Gos- pel. Our coordinators from every province united as one mind and one body, to carry on the Great Commission. All of them are full of the Holy Spirit and bold to proclaim the Lord Jesus in their areas.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
  • Evangelism Children Youth and Adult
  • Discipleship Material Bible Distribution

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Millions of people in Cambodia have never heard about Jesus Christ even once.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Furthermore, we continue to unleashing and sowing the seeds, new disciples are being trained every day in other to reach every village that unreached with GOSPEL. #Thanks for all of your prayers and support. As we want to see and reach every village for CHRIST. REACH A VILLAGE INTERNATIONAL MINISTRY REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  
Joomla forms builder by JoomlaShine
155218
TodayToday114
YesterdayYesterday101
This WeekThis Week341
This MonthThis Month557
All DaysAll Days155218
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.