ដូច្នេះ ចូរ​មាន​ចិត្ត​ញ័រ​ចុះ តែ​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បាប​ឡើយ ចូរ​រំពឹង​គិត​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត ក្នុង​កាល​ដែល​ដេក​លើ​ដំណេក ហើយ​នៅ​ស្ងៀម​ចុះ។ ទំនុកដំកើង ៤ៈ៤

Tremble and do not sin; when you are on your beds, search your hearts and be silent. (Psalm 4:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Takéo Province

District 10, Commune 96, Village 1118, Population 844,906 
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Angkor Borey 6 34         8
Bati 15 168         39
Borei Cholsar 1 39         1
Daun Keo 12 114     1   10
Kiri Vong 6 68     1   2
Koh Andaet 13 110     1   24
Prei Kabbas 11 147         51
Sam Roang 3 40         5
Tram Kark 15 244         12
Tramng 14 154     1   7
137205
TodayToday34
YesterdayYesterday41
This WeekThis Week166
This MonthThis Month225
All DaysAll Days137205
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.