ក្មេង​រាល់​គ្នា​អើយ ចូរ​ស្តាប់​បង្គាប់​មាតា​បិតា​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រះអម្ចាស់ ដ្បិត​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ទើប​បាន​ត្រូវ។ អេភេសូ ៦ៈ១

Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Ephesians 6:1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Takéo Province

District 10, Commune 96, Village 1118, Population 844,906 
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Angkor Borey 6 34         8
Bati 15 168         39
Borei Cholsar 1 39         1
Daun Keo 12 114     1   10
Kiri Vong 6 68     1   2
Koh Andaet 13 110     1   24
Prei Kabbas 11 147         51
Sam Roang 3 40         5
Tram Kark 15 244         12
Tramng 14 154     1   7
  
142310
TodayToday37
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week43
This MonthThis Month1188
All DaysAll Days142310
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.