ព្រះវរបិតារបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ សូមលុបចោលគ្រប់សេចក្តីសម្អប់ និងការបដិសេធដែលដិតដាមជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំ ដោយអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះនាម ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាម៉ែន

OUR FATHER IN HEAVEN, CANCEL EVERY MARK OF HATRED & REJECTION PLACED UPON OUR LIVES, IN D POWERFUL NAME OF JESUS. AMEN

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kratié Province

District 6, Commune 46, Village 250, Population 319,217
District/Khan Communes/Sangkat Villages/Krom Population Testimony Articles Videos Church
Chetr Borei 10 58         9
Chhlong 8 40         10
Kracheh 5 16         17
Prek Prasab 8 48         2
Sambaur 10 52         12
Snuol 5 36         15
137205
TodayToday34
YesterdayYesterday41
This WeekThis Week166
This MonthThis Month225
All DaysAll Days137205
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.