កាល​ខ្ញុំ​បាន​ដោះ​សារ​ជា​មុន​ដំបូង នោះ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ឈរ​ជា​មួយ​នឹង​ខ្ញុំ​សោះ គេ​លះ​ចោល​ខ្ញុំ​ទាំង​អស់​គ្នា តែ​សូម​កុំ​ឲ្យ​ព្រះ​រាប់​សេចក្តី​នោះ ជា​ទោស​ដល់​គេ​ឡើយ។ ២ធីម៉ូថេ ៤ៈ១៦

At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. (2Timothy 4:16)…

Read more: 2 Timothy 4:16

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Proverbs 11:20
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.

What a difference! Some men are an abomination to God, and others are His delight. This drastic difference in how God views men is severe. How does the Most High look at you? Does He despise you for your rebellious and stubborn heart? Or does He rejoice in you for your righteous actions? The consequences here…

Read more: Proverbs 11:20

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

"Way to Heaven"

Is Through the Narrow Gate?
Is there more than one way to Heaven? According to polls, a surprising number of people believe there is. Even more surprising is that some of our modern day Christian churches are not confronting this issue.

The only reliable information concerning how to be saved can be found in God's written Word, not in the opinions of men. We must rely only upon His way. "The Way" was a designation for early…

Read more: Way to Heaven

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Saturday 5th of October, 2019 starts the First Session of the second day from the Church Planting Mobilization Training Rev. Uong Viol requests every disciple to do his or her own report as Jesus sent His disciples to the field and they came back to report to Him. So the same thing all participants of Church Planting Mobolization Training would come up to do their own reports about their evangelism, discipleship, baptism, and Bible training in each place or village.…

Read more: Saturday 5th of October, 2019 starts the First Session of the second day from the Church Planting Mobilization Training

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

អ្នកដឹកនាំមិនពិត ឬអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ ឬបន្លំ
សញ្ញាបញ្ជក់ លក្ខណៈសកម្មភាព អត្តចរិកបង្ហាញ របស់អ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ បានសំដែងឲយើញនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលដ៍រស់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ នៅឆ្នាំ 1954 ហៅព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ មាន ៦៦ សៀវភៅនិង ១១៨៩ជំពូក និងមាន
៣១១៧០ ខ ទៅ៣១១៧៥ ខ
និង៧៩ខ ដែលបានលើកឡើងនិយាយបញ្ជក់អំពីអ្នកដឹកនាំមិនពិត ធ្វើពុតជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវ ន្លំខ្លូន (ចចក ពាក់រោមចៀម ឬស្រង៉ែ បន្លំធ្វើជាស្រូវ) ខ្ញុំបានចែកចាយខគម្ពីរទាំងអស់នេះដើម្បីចៀសវាងពីការភាន់ច្រលំពី អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវ និងមនុស្សទាំងអស់ជាទូទៅ ។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយ ឬនៅគ្រាចុងក្រោយ មានអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយកើតឡើង ដែលអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយទាំងនោះ មាននៅក្នុងឋានះ នឹតួនាទីជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖
ពួកគ្រូគង្វាល, ពួកចាស់ទុំ, ពួកជំនួយការ, ពួកគ្រូបង្រៀន,ពួកហោរា៸ គ្រូអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ៸ពួកគ្រូអធិប្បាយ (អ្នកណាដែលមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដឹកនាំដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ)
ចំណាំៈនៅក្នុង គ្រុបនេះ មាន៤ខ តែនៅក្នុង facebook ខ្ញុំមានគ្រប់ 79ខ អង់គ្លេស៕

2ធីម៉ូធេ4:3
មិន​ទ្រាំ​ទ្រ​នឹង​សេចក្ដី​បង្រៀន​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ទេ គឺ​គេ​នឹង​មាន​ត្រចៀក​រមាស់ ហើយ​និង​ហៅ​គ្រូ​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង មក​បង្រៀន​ឲ្យ​ត្រូវ​ចិត្ដគេ ៕

កូឡុស 2:8
8 ចូរ​ប្រយ័ត ក្រែង​មាន​អ្នក​ណា​ចាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្វើ​ជា​រំពា ដោយ​ពាក្យ​បរមត្ថ និង​ពាក្យ​បញ្ឆោត​ជា​អសារ​ឥត​ការ តាម​សណ្តាប់​បុរាណ​របស់​មនុស្ស តាម​បថម​សិក្សា​នៅ​នា​លោកីយ៍ គឺ​មិន​មែន​តាម​ព្រះ‌គ្រីស្ទ​ទេ ៕

អំពី​គ្រូ​អាចារ្យ​ក្លែង‌ក្លាយ
យូដាស 1:3-4
3 ពួក​ស្ងួន‌ភ្ងា​អើយ កំពុង​ដែល​ខ្ញុំ​ខ្មី‌ឃ្មាត​សរសេរ​ពី​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ ដែល​សំរាប់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា នោះ​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​បង្ខំ​នឹង​សរសេរ ផ្ញើ​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា ទាំង​ទូន្មាន​ឲ្យ​ខំ​ត‌យុទ្ធ ដើម្បី​ការ‌ពារ​សេចក្ដី​ជំនឿ ដែល​បាន​ប្រគល់​មក​ពួក​បរិសុទ្ធ​១​ដង​ជា​សំរេច
4: ដ្បិត​មាន​មនុស្ស​ខ្លះ​បាន​លួច​ចូល គឺ​ជា​ពួក​អ្នក​ដែល​មាន​ទោស​កត់​ទុក តាំង​ពី​ដើម​មក ជា​មនុស្ស​ទមិល​ល្មើស ដែល​បំផ្លាស់​ព្រះ‌គុណ​របស់​ព្រះ​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា ឲ្យ​ទៅ​ជា​សេចក្ដី​អាស‌អាភាស…

Read more: អ្នកដឹកនាំមិនពិត ឬអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ ឬបន្លំ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Mission Trip to HCM, VN on Friday 4th of Oct., 2019 in the first session Rev. Uong Viboltaught of how to share the Gospel of Jesus to the world with the Communication of the Right Goal. Then he taught about the kind of differences between religion and faith in Jesus Christ that all Christians have to understand that they belong Jesus Christ when they received the baptism they died and they rise up with the new born by seal…

Read more: Mission Trip to HCM, VN on Friday 4th of Oct., 2019

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

👉គតិពិចារណា?
ហេតុនាំឲមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបានជីវិត ពេញ បរិបូណ៍
ដំណើរទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះដ៏ពិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយបានក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិត ប្រាកដ.…។

១-ការស្ដាប់ឮដំណឹងល្អ គឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវ បើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ66កណ្ឌ 1189 ជំពូក 31170-75ខ នៃគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទដំណឹងល្អ ៕
-ដូច្នេះ សេចក្ដី​ជំនឿ​កើត​ឡើង​ដោយ​ឮ ហើយ​ដែល​ឮ​នោះ គឺ​ដោយ‌សារ​ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ព្រះ រ៉ូម១០:១៧ ៕

២-ទទួលជឿដំណឹងល្អ គឺដាក់ចិត្តពិសោធន៍លើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ …៕
-តែ​បើ​ឥត​មាន​សេចក្ដី​ជំនឿ​ទេ នោះ​មិន​អាច​នឹង​គាប់​ដល់​ព្រះ‌ហឫទ័យ​ព្រះ​បាន​ឡើយ ដ្បិត​អ្នក​ណា​ដែល​ចូល​ទៅ​ឯ​ព្រះ នោះ​ត្រូវ​តែ​ជឿ​ថា មាន​ព្រះ​មែន ហើយ​ថា ទ្រង់​ប្រទាន​រង្វាន់ ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​ស្វែង​រក​ទ្រង់ ហេព្រើ១១:៦ ៕

-ដ្បិត​ព្រះ‌ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះ‌រាជ‌បុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះ‌រាជ‌បុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប‌ជានិច្ច​វិញ យ៉ូហាន៣:១៦ ៕

៣-ប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាប គឺត្រូវឈប់ប្រព្រឹត្តិអំពើបាបបន្តទៅមុខទៀត …៕
- ពី​ដើម ព្រះ‌ទ្រង់​បាន​ទត​រំលង​គ្រា​ខ្លៅ​ល្ងង់​មែន តែ​ឥឡូវ​នេះ ទ្រង់​ត្រាស់​បង្គាប់​ដល់​មនុស្ស​ទាំង​អស់ នៅ​គ្រប់​អន្លើ​ឲ្យ​ប្រែ​ចិត្ត​វិញ កិច្ចការ១៧:៣0

៤-ហ៊ាននិយាយចេញពីដួងចិត្តស្មោះដោយលន់តួអំពើបាប ទៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទ ដើម្បីឲទ្រង់ប្រោសព្យាបាលឲជា …៕
-ស៊ីម៉ូន-ពេត្រុស​ទូល​ឆ្លើយ​ថា ទ្រង់​ជា​ព្រះ‌គ្រីស្ទ ជា​ព្រះ‌រាជ‌បុត្រា​នៃ​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ‌ជន្ម​រស់ ម៉ាថាយ១៦:១៦

៥-ចូរទទួលបុណ្យជ្រមុជ(គឺទទួលយកព្រះគ្រីស្ទដាក់ក្នុងជីវិត ដើម្បីទទួលបានជីវិត ពេញបរិបូរណ៍ដោយប្រទាននូវវិញ្ញាណនៃសេចត្តីសុចរិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណ ឬការទទួលបានជីវិតថ្មី តាមរយៈការសុគត់លើឈើឆ្កាង ការកប់ក្នុងផ្នូរ និងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះគ្រីស្ទ អ្នកដែលទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទ ក៏ត្រូវធ្វើគម្រូដូចព្រះគ្រីស្ទ នេះហើយជាអត្ថន័យពិត នៃការទទួលធ្វើពិធីជ្រមុជ ទឹកដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ)
-ពេត្រុស​ឆ្លើយ​តប​ថា ចូរ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រែ​ចិត្ត​ចុះ ហើយ​ទទួល​បុណ្យ​ជ្រមុជ‌ទឹក​ទាំង​អស់​គ្នា ដោយ​នូវ​ព្រះ‌នាម​ព្រះ‌យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ប្រយោជន៍​ឲ្យ​បាន​រួច​ពី​បាប នោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​ទទួល​អំណោយ​ទាន ជា​ព្រះ‌វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ កិច្ចការ២:៣៨ ៕


Everyone៸ you may received Abandent life through:
Step to be saved in Christ
1-Hear the gospel
Rom10:17
2-Believe the gospel
Heb11:6
John3:16
3-Repent from Sin
Acts17:30
4-Confess into Christ
Matt16:16
5-Be baptizes(Accepted Christ to be Abandent life in Christ)
Acts2:38
ដោយបណ្ឌិតទស្សនៈវិជ្ជាគ្រីស្ទាន
អ៊ួង វិបុល
By:Rev.Dr.Uong VIBOL…

Read more: ហេតុនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបានជីវិត ពេញបរិបូណ៍

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

In that issue we also examined some of what I Corinthians 13 says about love. Today, we will continue with the consideration of some more passages of the Word of God on the same topic, that will help us to appreciate the importance of love better.

1. Love: the new commandment

To start this second part on love, we will go to the gospel of John. What we will read happened in the night of the arrest of Jesus Christ.…

Read more: Studies on Love

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

STEP 1: GOD’S PURPOSE: PEACE AND LIFE

God loves you and wants you to experience peace and eternal life. The Bible says: “We have peace with God through our Lord Jesus Christ.” -Romans 5:1 “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.” -John 3:16 What keeps us from having the life God planned for us?

STEP 2: THE PROBLEM: OUR…

Read more: How can you have this kind of peace?

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Friday 20th of September, 2019, The fifth session of the Day Pastoral Fellowship Meeting, which is presiding of Rev. Uong Rien, Senior Pastor of Open Gates Church in Phnom Penh city. The preaching lesson of ពិជីបុណ្យប្រពៃណី - The Traditional Celebration". Biblical Celebration: Deuteronomy 16:16-17. Reported by Luy Peou, REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA, Phnom Penh, Cambodia.

{gallery}/activities_of_bible_League/TBLC/2019/step-2019/part3{/gallery}…

Read more: Friday 20th of September, 2019

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានអំពាវនាវចំនួន ៦ចំណុចសំខាន់ៗ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលរួមអនុវត្ត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងទៅមុខបន្ថែមទៀត។

ការអំពាវនាវទាំង ៦ចំណុចនេះ បានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់កិត្តិយសអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធិពិសាភោជនាហារជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាគ្រីស្ទបរិស័ទសរុបជាង ៣,០០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ នាល្ងាចថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ អនុវត្តនូវចំណុចសំខាន់ៗ ចំនួន០៦ចំណុចរួមមាន៖

*ទី១៖ ត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិភាព សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមឲ្យបានគង់វង្ស ពីព្រោះបើមិនមានសន្តិភាពទេ កុំនិយាយពីការរីកចម្រើនខាងសាសនាឲ្យសោះ មានសន្តិភាព យើងអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាង។

*ទី២៖ ត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ចប់ខ្ចួន នូវគោលនយោបាយ ភូមិ-ឃុំ មានសុវត្ថិភាព ដូចជាចូលរួមលុបបំបាត់ចោរឆក់ ចោរប្លន់ ល្បែងស៊ីសងនានា។

*ទី៣៖ តាមសហគមន៍ ឬតាមវិហារសាសនា ត្រូវចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ផ្សេងៗ។

*ទី៤៖ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ ដែលជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងប្រទេសរបស់យើង។ ដូច្នេះក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវ ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា។ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

*ទី៥៖ ត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ លើការធ្វើសុខដុមនីយកម្មសាសនាខ្លួនឯង និងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជានិច្ច ជាមួយសាសនាដ៏ទៃទៀតផងដែរ។

*ទី៦៖ ត្រូវបន្តធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យផ្សេងៗទៀត ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏សូមឲ្យបងប្អូនអ្នកគោរពប្រតិបត្តិគ្រីស្ទសាសនាទាំងអស់ ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបន្តរក្សាសន្តិភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍ ទៅមុខទៀត។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានជូនពរបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ សូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ៗគ្នា និងសូមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូន កូនក្មួយគ្រីស្ទបរិស័ទទូទាំងប្រទេស។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយសប្បាយចិត្ត ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសំណេះសំណាល និងពិសារអាហារសាគ្គី ជាមួយបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទនាពេលនេះ។ នេះជាលើកទី៤ ហើយដែលសម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទ ដើម្បីសុខដុមនីយកម្ម វិស័យគ្រីស្ទសាសនា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម្តេចតេជោ ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នកកាន់គ្រីស្ថសាសនាទាំងអស់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលតែងតែចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាព ជាពិសេសកន្លងមកនេះ បានចូលរួមបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានោះ នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា សាសនាធំៗនៅកម្ពុជា មាន៣ធំៗរួមមាន៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋ, មានឥស្លាមសាសនា និងគ្រីស្ទសាសនា។ ហើយសាសនាទាំងអស់អាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន ដោយមិនមានជម្លោះសាសនានោះទេ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្តល់ឱកាស និងគាំទ្រចំពោះសាសនាទាំងអស់នោះ ដោយមិនមានការបំបិទសិទ្ធ អ្នកកាន់សាសនាអ្វីឡើយ។

សម្ដេចតេជោ បានថ្លែងទៀតថា កម្ពុជាពិតជាមានមោទនៈភាព ចំពោះសាសនាទាំងអស់ ដែលបានរស់នៅមិនមានជម្លោះនឹងគ្នា ហើយក៏មិនមានការវាយប្រហារខាងណានោះទេ។ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា បងប្អូនជឿទៅលើ សាសនាមួយណា គឺជាសិទ្ធសេរីភាពរបស់បងប្អូន។ សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងថា សាសនាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានរស់ឡើងវិញក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានដួលរលំ៕…

Read more: សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវចំនួន ៦ចំណុច ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលរួមអនុវត្ត ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា កាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើង

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

After lunch breaking. The third session of the Day Pastoral Fellowship Meeting under presiding of Rev. Uong Vibol.
During the meeting on the first step discussing about the false teaching from other false teachers in Cambodia to our brothers and sisters in faith of Christ Jesus, according to the Great Commission, which are written in Matthew 28:18-20.
Especially we focus to the evangelism of Jesus Christ by its definition that is the commitment to or act of publicly preachingof the…

Read more: The third session of the Day Pastoral Fellowship Meeting under presiding of Rev. Uong Vibol

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសំណេះសំណាល
និងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ជាង ៣,០០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ


នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ១៤កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញផ្តល់កិត្តិយក្នុងពិធិសំណេះសំណាល និងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាគ្រីស្ទបរិស័ទសរុបជាង ៣,០០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ​ រាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការអោយដឹងពី ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ឹម ឆែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានជឿលើគ្រីស្ទសាសនាមានចំនួនសរុប ១១៤,៤០២នាក់។​ គ្រីស្ទសាសនា ក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយពង្រឹង និងអប់រំសីលធម៌ ចរិយាធម៌សង្គម និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា ឱ្យមានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព រស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ និងសុខដុមរមនាជាមួយគ្នា វៀរចាកផុតពីការរើសអើង ប្រកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ និន្នាការជំនឿសាសនា អំពើប្រទូសរ៉ាយ អំពើហឹង្សាផ្សេងៗ ទាំងនៅក្នុងគ្រួសារ សហគមន៍ ក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយសប្បាយចិត្ត ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសំណេះសំណាល និងពិសារអាហារសាគ្គីជាមួយបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទនាពេលនេះ។ នេះជាលើកទី៤ ហើយដែលសម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទ ដើម្បីសុខដុមនីយកម្មវិស័យគ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកាន់គ្រីស្ថសាសនាទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលតែងតែចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាព ជាពិសេសកន្លងមកនេះ បានចូលរួមបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

សម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន…

Read more: ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសំណេះសំណាល និងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ជាង ៣,០០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
The Day of Pastoral Fellowship Meeting at NCCNC and REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA office, Phnom Penh city. Morning Devotion on Thursday 19th of September, 2019. Praise & Worship songs -- leading by Pastor Nuon Narith is from Kampong Thom province. Preaching the Word of God by Pastor Nget Sarann is from Kampot province, under the title "The Calling of Almighty Name of God", according to the passes of 2Chronicles chapter 7 verse 14 "if my people, who are called by…

Read more: Pastoral Fellowship at REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA

102869
TodayToday94
YesterdayYesterday139
This WeekThis Week406
This MonthThis Month2690
All DaysAll Days102869
Go to top

Our partners are here

Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names. Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.