ដូច្នេះ ចូរ​មាន​ចិត្ត​ញ័រ​ចុះ តែ​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បាប​ឡើយ ចូរ​រំពឹង​គិត​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត ក្នុង​កាល​ដែល​ដេក​លើ​ដំណេក ហើយ​នៅ​ស្ងៀម​ចុះ។ ទំនុកដំកើង ៤ៈ៤

Tremble and do not sin; when you are on your beds, search your hearts and be silent. (Psalm 4:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download 1 Peter 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.7 MB 5:47 min
download 1 Peter 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:30 min
download 1 Peter 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.3 MB 5:04 min
download 1 Peter 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.9 MB 4:01 min
download 1 Peter 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.5 MB 3:13 min
  
146564
TodayToday51
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week247
This MonthThis Month1830
All DaysAll Days146564
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.