កាល​ខ្ញុំ​បាន​ដោះ​សារ​ជា​មុន​ដំបូង នោះ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ឈរ​ជា​មួយ​នឹង​ខ្ញុំ​សោះ គេ​លះ​ចោល​ខ្ញុំ​ទាំង​អស់​គ្នា តែ​សូម​កុំ​ឲ្យ​ព្រះ​រាប់​សេចក្តី​នោះ ជា​ទោស​ដល់​គេ​ឡើយ។ ២ធីម៉ូថេ ៤ៈ១៦

At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. (2Timothy 4:16)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Hebrews 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.7 MB 3:38 min
download Hebrews 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.9 MB 4:05 min
download Hebrews 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.7 MB 3:46 min
download Hebrews 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.7 MB 3:46 min
download Hebrews 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.3 MB 2:50 min
download Hebrews 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

2 MB 4:16 min
download Hebrews 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.7 MB 5:57 min
download Hebrews 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.6 MB 3:31 min
download Hebrews 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

3 MB 6:24 min
download Hebrews 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.5 MB 7:29 min
download Hebrews 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.2 MB 9:05 min
download Hebrews 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.2 MB 6:58 min
download Hebrews 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:27 min
  
146564
TodayToday51
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week247
This MonthThis Month1830
All DaysAll Days146564
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.