ឯ​អណ្តាត​ដ៏​លំហើយ នោះ​ជា​ដើម​ឈើ​នៃ​ជីវិត តែ​បើ​មាន​សេចក្តី​វៀច​វិញ នោះ​នាំ​ឲ្យ​វិញ្ញាណ​បាក់​បែក​ទៅ។ សុភាសិត ១៥ៈ៤
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. (Proverbs 15:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download 1 Timothy 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:45 min
download 1 Timothy 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.3 MB 2:42 min
download 1 Timothy 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.4 MB 3:05 min
download 1 Timothy 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.5 MB 3:10 min
download 1 Timothy 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:50 min
download 1 Timothy 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:27 min
  
146565
TodayToday52
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week248
This MonthThis Month1831
All DaysAll Days146565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.