ឯ​អណ្តាត​ដ៏​លំហើយ នោះ​ជា​ដើម​ឈើ​នៃ​ជីវិត តែ​បើ​មាន​សេចក្តី​វៀច​វិញ នោះ​នាំ​ឲ្យ​វិញ្ញាណ​បាក់​បែក​ទៅ។ សុភាសិត ១៥ៈ៤
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. (Proverbs 15:4)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Colossians 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:38 min
download Colossians 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.4 MB 5:10 min
download Colossians 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:49 min
download Colossians 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.9 MB 4:03 min
  
146566
TodayToday53
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week249
This MonthThis Month1832
All DaysAll Days146566
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.