មាន​ពរ​ហើយ អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ដើរ​តាម​ដំបូន្មាន របស់​មនុស្ស​អាក្រក់ ក៏​មិន​ឈរ​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​របស់​មនុស្ស​មាន​បាប ឬ​អង្គុយ​នៅ​ជា​មួយ​នឹង​ពួក​មនុស្ស​ដែល​មើលងាយ។ ទំនុកដំកើង ១ៈ១

Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.​ Psalm 1:1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Ephesians 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:22 min
download Ephesians 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.1 MB 4:29 min
download Ephesians 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

2 MB 4:20 min
download Ephesians 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:03 min
download Ephesians 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.6 MB 5:35 min
download Ephesians 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.3 MB 4:57 min
  
146565
TodayToday52
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week248
This MonthThis Month1831
All DaysAll Days146565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.