ហើយ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​មែនទែន ក្រែង​មាន​អ្នក​ណា​ខ្វះ​ខាង​ឯ​ព្រះគុណ​នៃ​ព្រះ ហើយ​មាន​ឫស​ជូរ​ចត់​ណា​ពន្លក​ឡើង នាំ​ឲ្យ​ទំនាស់​ចិត្ត រួច​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ស្មោកគ្រោក ដោយសារ​សេចក្តី​នោះ។ ហេព្រើរ ១២ៈ១៥

See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. (Hebrews 12:15)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download 2 Corinthians 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:45 min
download 2 Corinthians 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.8 MB 3:49 min
download 2 Corinthians 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.9 MB 4:09 min
download 2 Corinthians 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

2 MB 4:24 min
download 2 Corinthians 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.3 MB 5:00 min
download 2 Corinthians 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.8 MB 3:51 min
download 2 Corinthians 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.3 MB 5:04 min
download 2 Corinthians 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.6 MB 5:37 min
download 2 Corinthians 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.9 MB 4:02 min
download 2 Corinthians 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:47 min
download 2 Corinthians 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.6 MB 7:44 min
download 2 Corinthians 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:42 min
download 2 Corinthians 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.9 MB 4:08 min
  
146565
TodayToday52
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week248
This MonthThis Month1831
All DaysAll Days146565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.