តែ​បើសិន​ជា​ឯង​រាល់​គ្នា​មិន​គាប់​ចិត្ត​នឹង​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា​ទេ នោះ​ចូរ​រើស​យក​ព្រះ​ណា ដែល​ឯង​ចង់​គោរព​ប្រតិបត្តិ​តាម​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ចុះ ទោះ​បើ​ជា​ព្រះ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​ពួក​ឰយុកោ​ឯង​បាន​គោរព​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ខាង​នាយ​ទន្លេ ឬ​អស់​ទាំង​ព្រះ​របស់​សាសន៍​អាម៉ូរី​នេះ ដែល​ឯង​រាល់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​គេ​ក្តី តែ​ឯ​អញ និង​ពួក​គ្រួ​អញ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​នឹង​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ យ៉ូស្វេ ២៤ៈ១៥

And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download 1 Corinthians 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.2 MB 6:59 min
download 1 Corinthians 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.7 MB 3:41 min
download 1 Corinthians 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:50 min
download 1 Corinthians 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:20 min
download 1 Corinthians 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.6 MB 3:28 min
download 1 Corinthians 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.4 MB 5:16 min
download 1 Corinthians 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.4 MB 9:31 min
download 1 Corinthians 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.4 MB 2:56 min
download 1 Corinthians 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:11 min
download 1 Corinthians 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:14 min
download 1 Corinthians 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:15 min
download 1 Corinthians 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.2 MB 6:55 min
download 1 Corinthians 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.5 MB 3:08 min
download 1 Corinthians 14
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.2 MB 9:09 min
download 1 Corinthians 15
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.8 MB 12:38 min
download 1 Corinthians 16
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.3 MB 4:54 min
  
146565
TodayToday52
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week248
This MonthThis Month1831
All DaysAll Days146565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.