ព្រះវរបិតារបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ សូមលុបចោលគ្រប់សេចក្តីសម្អប់ និងការបដិសេធដែលដិតដាមជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំ ដោយអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះនាម ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាម៉ែន

OUR FATHER IN HEAVEN, CANCEL EVERY MARK OF HATRED & REJECTION PLACED UPON OUR LIVES, IN D POWERFUL NAME OF JESUS. AMEN

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Mark 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:15 min
download Mark 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.4 MB 5:15 min
download Mark 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.3 MB 5:02 min
download Mark 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:23 min
download Mark 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:48 min
download Mark 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.2 MB 9:02 min
download Mark 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:02 min
download Mark 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 5:58 min
download Mark 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

4 MB 8:42 min
download Mark 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

4 MB 8:46 min
download Mark 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:22 min
download Mark 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.6 MB 7:48 min
download Mark 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:16 min
download Mark 14
Faith Comes By Hearing - FCBH

5.2 MB 11:17 min
download Mark 15
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.1 MB 6:47 min
download Mark 16
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.6 MB 3:31 min
  
146564
TodayToday51
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week247
This MonthThis Month1830
All DaysAll Days146564
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.