តែ​បើសិន​ជា​ឯង​រាល់​គ្នា​មិន​គាប់​ចិត្ត​នឹង​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា​ទេ នោះ​ចូរ​រើស​យក​ព្រះ​ណា ដែល​ឯង​ចង់​គោរព​ប្រតិបត្តិ​តាម​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ចុះ ទោះ​បើ​ជា​ព្រះ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​ពួក​ឰយុកោ​ឯង​បាន​គោរព​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ខាង​នាយ​ទន្លេ ឬ​អស់​ទាំង​ព្រះ​របស់​សាសន៍​អាម៉ូរី​នេះ ដែល​ឯង​រាល់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​គេ​ក្តី តែ​ឯ​អញ និង​ពួក​គ្រួ​អញ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​នឹង​គោរព​ប្រតិបត្តិ​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ យ៉ូស្វេ ២៤ៈ១៥

And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download Name Play Size Duration
download Matthew 01
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:40 min
download Matthew 02
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:20 min
download Matthew 03
Faith Comes By Hearing - FCBH

1.6 MB 3:28 min
download Matthew 04
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:27 min
download Matthew 05
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.9 MB 8:25 min
download Matthew 06
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.2 MB 7:03 min
download Matthew 07
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.2 MB 4:51 min
download Matthew 08
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.3 MB 7:13 min
download Matthew 09
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.6 MB 7:53 min
download Matthew 10
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.5 MB 7:33 min
download Matthew 11
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.6 MB 5:39 min
download Matthew 12
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.3 MB 9:21 min
download Matthew 13
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.7 MB 10:15 min
download Matthew 14
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.8 MB 6:06 min
download Matthew 15
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.2 MB 7:02 min
download Matthew 16
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.6 MB 5:35 min
download Matthew 17
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.5 MB 5:27 min
download Matthew 18
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:23 min
download Matthew 19
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.7 MB 5:57 min
download Matthew 20
Faith Comes By Hearing - FCBH

2.9 MB 6:17 min
download Matthew 21
Faith Comes By Hearing - FCBH

4.4 MB 9:30 min
download Matthew 22
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.4 MB 7:20 min
download Matthew 23
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.5 MB 7:39 min
download Matthew 24
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.8 MB 8:09 min
download Matthew 25
Faith Comes By Hearing - FCBH

3.6 MB 7:43 min
download Matthew 26
Faith Comes By Hearing - FCBH

6.7 MB 14:35 min
download Matthew 27
Faith Comes By Hearing - FCBH

6.1 MB 13:18 min
download Matthew 28
Faith Comes By Hearing - FCBH

2 MB 4:19 min
  
146565
TodayToday52
YesterdayYesterday107
This WeekThis Week248
This MonthThis Month1831
All DaysAll Days146565
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.