អំណាចទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ។ បងប្អូនប្រុសស្រីត្រៀមខ្លួនព្រះគម្ពីររបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា ហើយជឿអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយ!
All power belong to God. Brothers, sisters ready your Bible all the time. And believe what the Bible say!
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  
140955
TodayToday7
YesterdayYesterday13
This WeekThis Week20
This MonthThis Month587
All DaysAll Days140955
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.