ហើយ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​មែនទែន ក្រែង​មាន​អ្នក​ណា​ខ្វះ​ខាង​ឯ​ព្រះគុណ​នៃ​ព្រះ ហើយ​មាន​ឫស​ជូរ​ចត់​ណា​ពន្លក​ឡើង នាំ​ឲ្យ​ទំនាស់​ចិត្ត រួច​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ស្មោកគ្រោក ដោយសារ​សេចក្តី​នោះ។ ហេព្រើរ ១២ៈ១៥

See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. (Hebrews 12:15)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Christian workers around the world suffer due to persecution, accident or diseases that can leave them in poverty and unable to take the message of the Gospel to unreached villages. Many times these workers live in environments that have inadequate medical care. The lack of funding for medical treatment or medicines may cause them to suffer or even die from treatable injuries or illness. Reach A Village hears about these needs, but has little funding available for such situations. You can help with donations to use in these critical medical emergencies that Christian workers and leaders may face while carrying out evangelism and discipleship and starting churches. They rely on the Lord and are committed to spreading His Kingdom, let's do our part as compassionate fellow believers to provide help in times of crisis.

  
146082
TodayToday18
YesterdayYesterday39
This WeekThis Week199
This MonthThis Month1348
All DaysAll Days146082
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.