អំណាចទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ។ បងប្អូនប្រុសស្រីត្រៀមខ្លួនព្រះគម្ពីររបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា ហើយជឿអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយ!
All power belong to God. Brothers, sisters ready your Bible all the time. And believe what the Bible say!
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Due to a month of lockdown, the number of new believers dramatically go down. For God is working in our brother from around the world to keep this work of God to be accomplished. Many biggest miracles occurred, 2,222 people received baptism among 14,013 people who desired to believe in the Savior Jesus Christ.

In this newsletter, our ministry needs all of you to pray with us for 5 provinces to reach every single village in the next coming year. Through your prayer support, we can see Cambodia for Christ. 

 

Pin It
  
168641
TodayToday85
YesterdayYesterday103
This WeekThis Week513
This MonthThis Month1882
All DaysAll Days168641
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.