ហើយ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​មែនទែន ក្រែង​មាន​អ្នក​ណា​ខ្វះ​ខាង​ឯ​ព្រះគុណ​នៃ​ព្រះ ហើយ​មាន​ឫស​ជូរ​ចត់​ណា​ពន្លក​ឡើង នាំ​ឲ្យ​ទំនាស់​ចិត្ត រួច​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ស្មោកគ្រោក ដោយសារ​សេចក្តី​នោះ។ ហេព្រើរ ១២ៈ១៥

See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. (Hebrews 12:15)…

Read more: Hebrews 12:15

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

This update covers ministry in Cambodia from September 2020 to May 2021 and features statistics from the top four provinces in new churches started: Kompong Thom (96), Pursat (63), Takeo (41), and Prey Veng (31).

Stay up to date on the ministry by visiting www.reachavillage.org and www.nccncambodia.org

Use the following timestamps to listen to various topics.

2:12 He shares metrics from the movement starting from September 2020 to May 2021.

There were 399 new churches started. 5:30…

Read more: Cambodia Ministry Update June 2021 and Full 45 minute Interview with John Uong

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: SUPPORT OUR MINISTRIES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Due to a month of lockdown, the number of new believers dramatically go down. For God is working in our brother from around the world to keep this work of God to be accomplished. Many biggest miracles occurred, 2,222 people received baptism among 14,013 people who desired to believe in the Savior Jesus Christ.

In this newsletter, our ministry needs all of you to pray with us for 5 provinces to reach every single village in the next coming year. Through…

Read more: DUE TO A MONTH OF LOCKDOWN BY COVID-19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A deadly strain of coronavirus known as COVID-19 has invaded our country. Three weeks of lockdown and travel ban from province to province, God is still working with our brethren around the world and inside this beautiful land to make this happen.

Read more: BRIEF REPORT OF THE AID AND RELIEF DISTRIBUTION

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

According to God's called to the Great Commission to be accomplished. In March, we have tried our best to facilitate and expand the movement of church planting.  We would like to invite you to discover what we do? How many people receive baptism lately?  

Please continue to pray for us, so that we can mobilize and train church planting team to reach, the left 8000 villages throughout Cambodia.  Jesus Christ bless you.

Read more: MARCH’S NEWSLETTER

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KEC is one of our branches church located in Kompong commune, Kirivong District, Takeo province Cambodia. Once again, we are KEC Committee rejoice and grateful for donors in help many poor family, as we are expecting that all of you who wish to participate in this outreach program will be rejoice together. We would like to invite you to visit and tour with us, we will take you to the most needed family, many people has accepted Christ through contribution.…

Read more: TAKEO OUTREACH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vision into Actions

19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” Matthew 28:19-20

Over 14 million people nationwide are still waiting to hear the Gospel, and will con- tinue to wait, unless we change the status quo. The pandemic…

Read more: FEBRUARY’S NEWSLETTER

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
  • Evangelism Children Youth and Adult
  • Discipleship Material Bible Distribution

View the embedded image gallery online at:
https://nccncambodia.org/all-testimonies#sigProId916fab5bbd

Read more: ACTIVITIES FOR JANUARY

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Millions of people in Cambodia have never heard about Jesus Christ even once.…

Read more: THE RESULT OF 2019-2020

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Furthermore, we continue to unleashing and sowing the seeds, new disciples are being trained every day in other to reach every village that unreached with GOSPEL. #Thanks for all of your prayers and support. As we want to see and reach every village for CHRIST. REACH A VILLAGE INTERNATIONAL MINISTRY REACH A VILLAGE-ASIA CAMBODIA…

Read more: Monthly meeting with coordinators

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 66-Revelation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 65-Jude

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 64-III_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 63-II_John

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Read more: 62-I_John

  
171560
TodayToday83
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week97
This MonthThis Month1535
All DaysAll Days171560
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.