កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់ខ្វាយ​អ្វី​ឡើយ ចូរ​ទូល​ដល់​ព្រះ ឲ្យ​ជ្រាប​ពី​សេចក្តី​សំណូម​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន និង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ ទាំង​ពោល​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ផង។ ភីលីព ៤ៈ៦

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. (Philippians 4:6)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

The National Christian Churches Network Cambodia Council's ministry goes beyond providing the Scriptures people need. We make sure those Scriptures are used for evangelism, discipleship, and church growth. That's what makes the National Christian Churches Network Cambodia Council unique.

We work with local churches in difference countries and places, teaching them to draw seekers into Bible studies. Christians trained by the National Christian Churches Network Cambodia Council gathered people into small group Bible studies.

We do not consider our mission completed until new converts are enfolded into the fellowship of a church. New Christians became church members as a result of our ministry.

In areas where there is no local church, we train Christians to establish new churches. Christians trained by the National Christian Churches Network Cambodia Council established new congregations in previously unreached communities.

If you are interested in making a measurable difference through missions, partner with the National Christian Churches Network Cambodia Council. Your gifts will start bearing fruit right away. The National Christian Churches Network Cambodia Council can report the number of Scriptures you help provide, as well as the number of people studying those Scriptures, the number of new Christians joining the Church, and the number of new churches being planted. You'll have a real sense of how many lives you've helped change.

Pin It
  
Joomla forms builder by JoomlaShine
155217
TodayToday113
YesterdayYesterday101
This WeekThis Week340
This MonthThis Month556
All DaysAll Days155217
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.