ពី​ព្រោះ​សេចក្តី​ជំនឿ បើ​គ្មាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម នោះ​ឈ្មោះ​ថា​ស្លាប់​ហើយ ប្រៀប​ដូច​ជា​រូបកាយ បើ​ឥត​មាន​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ទេ នោះ​ក៏​ស្លាប់​ហើយ​ដែរ។ យ៉ាកុប ២ៈ២៦​

As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. (James 2:26)

What we do?

National Christian Churches Network Cambodia Council has a number of ministry programs, and we often do ministry in different ways in different countries and different places. As and organization, we have changed over the last 18 years. It is important to understand why we have changed and how our different ministry programs fit together. This will help us be more effective at what we do and understand better why we must continue to grow to meet the challenges of the future.

1. Bibles for Christians who have none: Bible Distribution

This circle represents Bible distribution. We do “distribution” when we print, ship and hand out scriptures to Christians that have no Bibles.

Read more...

2. Project Philip – Scripture Placement

The largest part of the ministry of National Christian Churches Network Cambodia Council is Project Philip. It overlaps the distribution circle because many of the users of Project Philip.

Read more...

3. Church Planting Institute (CPI)

Church Planting Institute (CPI) overlaps with Project Philip because it is a natural step for a Philip to become a church planter.

Read more...

4. Unreached People Groups (UPG)

The newest phase of the development of our National Christian Churches Network Cambodia Council ministry strategy involves and effort to help churches all over the world.

Read more...

5. Developing Materials

In National Christian Churches Network Cambodia Council we are more concerned with following the PATTERN than of translating a PRODUCT.

Read more...

6. Pastors and Leaders Training

National Christian Churches Network Cambodia Council is focusing and take responsibility of pastor training. The pastors from every part of Cambodia gather two times in a year at National Christian Churches Network Cambodia Council and have a training.

Read more...

7. Women conference

Women conference is held two times in a year. Women conference is also likewise the pastor training. Comes from different parts of the province or from the city.

Read more...

8. Youth Conference

In future the youth will be the foremost, the van-gaurd in preaching the gospel to the non-christian. Knowing this National Christian Churches Network Cambodia Council have many consideration about gathering the youth in Cambodia.

Read more...

Recent Blogs

Blogs, Testimonies and recently working are here.

Monthly meeting with coordinators

Monthly meeting with coordinators

Furthermore, we continue to unleashing and sowing the seeds, new disciples are being trained every day in other to reach every village that unreached with GOSPEL. #Thanks for all of your prayers and support. As we want to see and reach every village for CHRIST. REACH A VILLAGE INTERNATIONAL MINISTR...
A Remarkable Legacy

A Remarkable Legacy

Dear Ministry Friends and Co-Workers in Christ, I am sad to report that our dear friend and Cambodia Ministry Director Pastor Uong Vibol died from lung cancer on Feb. 28. Yet, while we mourn this great loss, we know that he is now rejoicing in heaven with his precious Lord, and has no doubt heard Hi...
Helping Wounded Workers

Helping Wounded Workers

Christian workers around the world suffer due to persecution, accident or diseases that can leave them in poverty and unable to take the message of the Gospel to unreached villages. Many times these workers live in environments that have inadequate medical care. The lack of funding for medical treat...
Amazed and Rejoicing!

Amazed and Rejoicing!

"Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit, and he said, ‘O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way.'" Luke 10:21Many of us will...
ផ្លូវទៅឋានសួគ៌

ផ្លូវទៅឋានសួគ៌

"ផ្លូវទៅឋានសួគ៌ !"តើតាមច្រកទ្វារតូចចង្អៀតទេ?តើមានផ្លូវច្រើនជាងមួយសម្រាប់ឋានសួគ៌ទេ? យោងតាមការស្ទង់មតិប្រជាជនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនជឿថាមាន។ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថា សព្វថ្ងៃនេះមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ ដែលព្រះយេស៊ូវម្ចាស់សករាជនៃឆ្នាំ2019 នឹងបន្តឆ្នាំនេះទៅមុខទៀតដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រ...
មេរៀន សម្រាប់ផ្សាយដំណឹង

មេរៀន សម្រាប់ផ្សាយដំណឹង

តើសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិតគ្រប់រូបរស់នៅលោកីយ៍នេះ !? បើអស់លោកអ្នកចង់បាននូវសន្តិភាពនេះសូមអាន ជំហ៊ានទាំង ៤ ដូចខាងក្រោម: ជំហានទី ១ : គោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវ សម្រាប់សន្តិភាព និងជីវិតព្រះស្រឡាញ់អស់លោកអ្នក ហើយចង់អោយអស់លោកអ្នក ជួបតែនិងសន្តិភាព និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចគ្រប់ៗគ្នា។ ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖ "យើងមានសន្តិភាពជ...

Our Team

We commit our time and life in serving God. We are doing the translation of the Bible and distribution. We have a stock of discipleship booklets, evangilism booklets and church planting booklets. We publish and kept books in which all people can know about the living God, Jesus. We are working for the kingdom of God.

 

Director

Office Facilitating and General Assisting Administration to Director

Accountant

CPI and PP Data, Typing, Editorial Officer

Project Philip

Bookstore and Public Relation,Cashier Officer

Web Developing and Designing, Typing Manager

Reporter/Missionary

Office Sanitation and Editorial office Assistant

Contact

We pray and try to make a positive and worthy contribution for the glory of God and for the kingdom of God. Therefore, we work hard as the work tough too.

National Christian Churches Network Cambodia Council

#60, St 160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

Mobile: (855)23 881-084 / (855)12 889-894 / (855)92 936-716 / (855)16 936-716

Email: tblcam@yahoo.com, tblcambodia@gmail.com

  
140955
TodayToday7
YesterdayYesterday13
This WeekThis Week20
This MonthThis Month587
All DaysAll Days140955
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.