ដូច្នេះ ចូរ​មាន​ចិត្ត​ញ័រ​ចុះ តែ​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បាប​ឡើយ ចូរ​រំពឹង​គិត​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត ក្នុង​កាល​ដែល​ដេក​លើ​ដំណេក ហើយ​នៅ​ស្ងៀម​ចុះ។ ទំនុកដំកើង ៤ៈ៤

Tremble and do not sin; when you are on your beds, search your hearts and be silent. (Psalm 4:4)

Menu

What we do?

National Christian Churches Network Cambodia Council has a number of ministry programs, and we often do ministry in different ways in different countries and different places. As and organization, we have changed over the last 18 years. It is important to understand why we have changed and how our different ministry programs fit together. This will help us be more effective at what we do and understand better why we must continue to grow to meet the challenges of the future.

1. Bibles for Christians who have none: Bible Distribution

This circle represents Bible distribution. We do “distribution” when we print, ship and hand out scriptures to Christians that have no Bibles.

Read more...

2. Project Philip – Scripture Placement

The largest part of the ministry of National Christian Churches Network Cambodia Council is Project Philip. It overlaps the distribution circle because many of the users of Project Philip.

Read more...

3. Church Planting Institute (CPI)

Church Planting Institute (CPI) overlaps with Project Philip because it is a natural step for a Philip to become a church planter.

Read more...

4. Unreached People Groups (UPG)

The newest phase of the development of our National Christian Churches Network Cambodia Council ministry strategy involves and effort to help churches all over the world.

Read more...

5. Developing Materials

In National Christian Churches Network Cambodia Council we are more concerned with following the PATTERN than of translating a PRODUCT.

Read more...

6. Pastors and Leaders Training

National Christian Churches Network Cambodia Council is focusing and take responsibility of pastor training. The pastors from every part of Cambodia gather two times in a year at National Christian Churches Network Cambodia Council and have a training.

Read more...

7. Women conference

Women conference is held two times in a year. Women conference is also likewise the pastor training. Comes from different parts of the province or from the city.

Read more...

8. Youth Conference

In future the youth will be the foremost, the van-gaurd in preaching the gospel to the non-christian. Knowing this National Christian Churches Network Cambodia Council have many consideration about gathering the youth in Cambodia.

Read more...

Recent Blogs

Blogs, Testimonies and recently working are here.

Amazed and Rejoicing!

Amazed and Rejoicing!

"Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit, and he said, ‘O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the…
ផ្លូវទៅឋានសួគ៌

ផ្លូវទៅឋានសួគ៌

"ផ្លូវទៅឋានសួគ៌ !"តើតាមច្រកទ្វារតូចចង្អៀតទេ?តើមានផ្លូវច្រើនជាងមួយសម្រាប់ឋានសួគ៌ទេ? យោងតាមការស្ទង់មតិប្រជាជនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនជឿថាមាន។ អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថា សព្វថ្ងៃនេះមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ ដែលព្រះយេស៊ូវម្ចាស់សករាជនៃឆ្នាំ2019 នឹងបន្តឆ្នាំនេះទៅមុខទៀតដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានឱកាសចូលទៅនៅស្ថានស្លគ៌ដែរ មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2។ ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានតែមួយគត់ដែលទាក់ទងនឹងរបៀបដើម្បីទទួលបានសេចក្តីប្រោសលោះអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ព្រះមិនមែនតាម គំនិតរបស់មនុស្សទេ។ យើងត្រូវពឹងផ្អែក ផ្លូវរបស់ទ្រង់ “ផ្លូវ” គឺជបង្ហាញាសំរាប់ពួកគ្រីស្ទានសម័យដើមបានដើររហូតមក។ ពេលនោះគឺជា“ ផ្លូវ” ហើយ“ ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៍” ឥឡូវនេះ។ ចំពោះជំនឿគ្រីស្ទានគឺពឹងផ្អែកលើ “ផែនការនៃសេចក្តីប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ” ដែលងាយស្រួល ផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះត្រូវតែត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើលោក ៕ ប៉ុន្តែសម្រាប់ អ្នកដែលធ្វើតាមការបង្រៀនខុសនឹងមិនជឿតាម នោះនឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងនរកជាក់ជាមិនខាន ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបាន ប្រាប់យើងថាផ្លូវតែមួយគត់ទៅស្ថានសួគ៌គឺតាមរយៈអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងបានសម្រេចអស់ហើយ។ «ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម៉្លេះបានជាទ្រង់ជាទ្រង់យាងចុះមកផែនដី ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច» (យ៉ូហាន ៣:១៦) គ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលការសង្គ្រោះបានឡើយពីព្រោះគ្មានឈ្មោះណាផ្សេងទៀតនៅក្រោមមេឃដែលបានផ្ដល់ដល់មនុស្សដែលយើងត្រូវបានសង្គ្រោះនោះទេ(គឺមានតែឈ្មោះព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់)កិច្ចការ ៤:១២ ព្រះយេស៊ូវ មានព្រះបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតនិងជាជីវិត។…
មេរៀន សម្រាប់ផ្សាយដំណឹង

មេរៀន សម្រាប់ផ្សាយដំណឹង

តើសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិតគ្រប់រូបរស់នៅលោកីយ៍នេះ !? បើអស់លោកអ្នកចង់បាននូវសន្តិភាពនេះសូមអាន ជំហ៊ានទាំង ៤ ដូចខាងក្រោម: ជំហានទី ១ : គោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវ សម្រាប់សន្តិភាព និងជីវិតព្រះស្រឡាញ់អស់លោកអ្នក ហើយចង់អោយអស់លោកអ្នក ជួបតែនិងសន្តិភាព និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចគ្រប់ៗគ្នា។ ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថា៖ "យើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះអម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង" ។ - រ៉ូម ៥: ១ «ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម៉្លេះបានជាយាងមកផែនដីរបស់ទ្រង់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់រូប ដូច្នេះអ្នកណាដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយ គឺទ្រង់ឲគេមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចវិញ»។ - យ៉ូហាន ៣:១៦ តើមានអ្វីរារាំងយើងម្នាក់ៗមិនឱ្យទទួលបាននូវសន្តិភាពពិតសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នក ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រគល់ឲមនុស្សលោកគ្រប់ៗរូប ? ជំហានទី ២ បញ្ហារបស់មនុស្ស៖ ការជ្រើសរីសផ្លូវខុស ព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងមកឱ្យមានរូបរាងកាយមានភាពដូចជាព្រះអាទិករ(ព្រះយេស៊ូវ) ព្រះទ្រង់បានផ្តល់ឱ្យយើងដែលជាកូនទ្រង់ នូវឆន្ទៈនិងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់…
Proverbs 11:20

Proverbs 11:20

Proverbs 11:20They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight. What a difference! Some men are an abomination to God, and others are His delight. This…
Way to Heaven

Way to Heaven

"Way to Heaven" Is Through the Narrow Gate?Is there more than one way to Heaven? According to polls, a surprising number of people believe there is. Even more surprising is that some of our modern day Christian churches are not…
អ្នកដឹកនាំមិនពិត ឬអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ ឬបន្លំ

អ្នកដឹកនាំមិនពិត ឬអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ ឬបន្លំ

អ្នកដឹកនាំមិនពិត ឬអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ ឬបន្លំសញ្ញាបញ្ជក់ លក្ខណៈសកម្មភាព អត្តចរិកបង្ហាញ របស់អ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយ បានសំដែងឲយើញនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលដ៍រស់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ នៅឆ្នាំ 1954 ហៅព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ មាន ៦៦ សៀវភៅនិង ១១៨៩ជំពូក និងមាន៣១១៧០ ខ ទៅ៣១១៧៥ ខនិង៧៩ខ ដែលបានលើកឡើងនិយាយបញ្ជក់អំពីអ្នកដឹកនាំមិនពិត ធ្វើពុតជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវ ន្លំខ្លូន (ចចក ពាក់រោមចៀម ឬស្រង៉ែ បន្លំធ្វើជាស្រូវ) ខ្ញុំបានចែកចាយខគម្ពីរទាំងអស់នេះដើម្បីចៀសវាងពីការភាន់ច្រលំពី អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវ និងមនុស្សទាំងអស់ជាទូទៅ ។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយ ឬនៅគ្រាចុងក្រោយ មានអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយកើតឡើង ដែលអ្នកដឹកនាំក្លែងក្លាយទាំងនោះ មាននៅក្នុងឋានះ នឹតួនាទីជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖ពួកគ្រូគង្វាល, ពួកចាស់ទុំ, ពួកជំនួយការ, ពួកគ្រូបង្រៀន,ពួកហោរា៸…

Our Team

We commit our time and life in serving God. We are doing the translation of the Bible and distribution. We have a stock of discipleship booklets, evangilism booklets and church planting booklets. We publish and kept books in which all people can know about the living God, Jesus. We are working for the kingdom of God.

 

Director

Office Facilitating and General Assisting Administration to Director

Accountant

CPI and PP Data, Typing, Editorial Officer

Project Philip

Bookstore and Public Relation,Cashier Officer

Web Developing and Designing, Typing Manager

Reporter/Missionary

Office Sanitation and Editorial office Assistant

Contact

We pray and try to make a positive and worthy contribution for the glory of God and for the kingdom of God. Therefore, we work hard as the work tough too.

National Christian Churches Network Cambodia Council

#60, St 160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

Mobile: (855)23 881-084 / (855)12 889-894 / (855)92 936-716 / (855)16 936-716

Email: tblcam@yahoo.com, tblcambodia@gmail.com

109037
TodayToday31
YesterdayYesterday285
This WeekThis Week1591
This MonthThis Month2026
All DaysAll Days109037
Go to top

Our partners are here

  Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names. Just say Firstfruits / Reach A Village we operate under both names.